سردخانه مهران سرد

سردخانه خرما در تبریز

نگهداری خرما در سردخانه مهران سرد تبریز

سردخانه خرما در تبریز به مکانی گفته میشود که برای نگهداری و حفظ تازگی و کیفیت خرماها استفاده میشود. این سردخانه ها در مناطقی که تولید خرما فراوان است و به دلیل نیاز به حمل و نقل دورافتاده قرار دارد، ایجاد میشوند. سردخانه ها معمولا در دمای پایین نگهداری میشوند (دمایی حدودا 3-5 درجه سانتیگراد) تا خرماها در طول مدت نگهداری خود فاسد نشوند و تا حد امکان از اتلاف نخورند. سردخانه های خرما معمولا با تجهیزات خنک کننده و تهویه مناسب طراحی و ساخته میشوند تا خرماها در داخل آن به خوبی نگهداری شوند. در این سردخانه ها میتوان خرما را بر حسب انواع و تاریخ تولید، سایز و وزن و حتی در برخی موارد بسته بندی و برندهای مختلف دسته بندی کرد و نگهداری کرد. استفاده از سردخانه های خرما در کاهش ضایعات و افزایش عمر ماندگاری محصول و همچنین رونق صنعت خرما تاثیر بسزایی داشته است.

شرایط نگهداری خرما در سردخانه به موارد زیر وابسته است:

  • دمای سردخانه: دما باید در محدوده 0-5 درجه سانتیگراد باشد. اگر دمای سردخانه بالاتر از این مقدار باشد، خرماها ممکن است آسیب ببینند.

  • رطوبت: رطوبت نسبی باید در محدوده 60-70 درصد باشد. رطوبت نسبی بالا کمک می‌کند تا خرماها رطوبت خود را حفظ کنند و از خشک شدن جلوگیری شود.

  • هوادهی: هوای سردخانه باید به طور مستمر در حرکت باشد تا اکسیژن به خرماها رسیدگی شود و از گندیدن و تجمع گازهای ضررآور جلوگیری شود.

  • نور: خرماها باید در محیطی تیره و محافظت‌شده از نور قرار گیرند. نور مستقیم می‌تواند باعث قدرت اکسیداسیون و تغییر رنگ خرماها شود.

  • هدررفت: خرماها باید از موادی که می‌توانند بوی ناخوشایندی بدهند و همچنین از موادی که به خرماها ضرر وارد کنند بدور باشند.

  • جدا بودن از سایر مواد: خرماها باید از سایر مواد در سردخانه جدا شوند تا از تماس با مواد دیگر و آلوده شدن جلوگیری شود.

با رعایت این موارد، خرماها در سردخانه می‌توانند به مدت طولانی نگهداری شوند و کیفیت و قابلیت خوراکی خود را حفظ کنند.

 

پشتیبانی سردخانه مهران سرد

سردخانه مهران سرد دارای نشان استاندارد ملی ایران است معنی استاندارد در امر ارائه خدمات سردخانه ای شامل کیفیت و مرغوبیت نگهداری کالاهای موجود در سردخانه